Single Blog Title

This is a single blog caption

Oświadczenie Zarządu KS Przyszłość

Szanowni Członkowie, Sympatycy, Kibice,
podstawowym zadaniem Zarządu Klubu jest troska o dobro i rozwój a także zapewnienie bezpieczeństwa dla osób trenujących i pracujących w Klubie. Obecna infrastruktura nie przystaje do standardów XXI wieku i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób tam trenujących. Stąd, świadomi odpowiedzialności karnej, a także w poczuciu zwykłej ludzkiej odpowiedzialności, Zarząd Klubu szuka optymalnych rozwiązań na poprawę standardów infrastruktury w naszym Klubie. Bez rozwoju bazy sportowej i doprowadzenia jej do najwyższych standardów „Przyszłość” Włochy jest skazana na upadek.
Wielokrotnie szukaliśmy wsparcia w realizacji naszych planów modernizacji klubowej bazy, czy to w Biurze Sportu M. St. Warszawy czy też wśród instytucji związanych z dzielnicą Włochy. Niestety wszystkie te prośby spotykały się z odmową, ze względu na prywatny charakter Klubu i posiadanie własności terenu.
Wobec braku możliwości pomocy ze strony samorządu, chcemy wykorzystać fakt, że jesteśmy właścicielami gruntu i postarać się stworzyć profesjonalny ośrodek sportowo – szkoleniowy, dający możliwości współpracy międzynarodowej, z wymianą dzieci i młodzieży, z organizacją całej bazy szkoleniowej dla trenerów, tak żeby „Przyszłość” kojarzyła się z przyszłością a nie tylko odwoływaniem do tradycji i historii.
Mamy świadomość powagi sytuacji, wiemy jaka jest spuścizna i tradycja Klubu i jaka odpowiedzialność na nas spoczywa. Wiemy kiedy Klub został założony i jak ważne dla nas jest to, żeby została zachowana ciągłość jego funkcjonowania. Daliśmy już temu dowód, walcząc ze spadkobiercami rodziny Koelichenów, którzy próbowali odebrać nam wcześniej podarowaną ziemię. Ich intencją było powiększenie własnego majątku, a nie rozwój sportu i rekreacji w dzielnicy Włochy. Uruchomienie staraniem Klubu sprawy o zasiedzenie nieruchomości przy Rybnickiej 25 była reakcją na żądanie ze strony byłych właścicieli wydania terenu na ich rzecz. Nie otrzymaliśmy w tym czasie jakiegokolwiek wsparcia za strony Dzielnicy. Prowadzona przez kilkanaście lat sprawa sądowa zakończyła się stwierdzeniem przez Sąd nabycia własności nieruchomości na rzecz Klubu. W reakcji na takie orzeczenie spadkobiercy byłych właścicieli pozwali Klub o zapłatę za okres 10 lat użytkowania gruntu – toczyła się kolejna sprawa, w której Sąd przyznał rację Klubowi. Własność nieruchomości należąca do Klubu jest pełnym prawem własności, w żaden sposób nieograniczonym.
Chcemy z całą mocą powiedzieć „STOP”. „Stop” bezpardonowym atakom na osoby działające w Klubie. „Stop” zbijaniu „kapitału politycznego” przy wykorzystaniu apolitycznej instytucji jaką jest Przyszłość Włochy. „Stop” próbie uszczuplenia majątku Klubu. „Stop” insynuacjom, jakoby ktokolwiek przekazał Klubowi teren przy Rybnickiej 25 z określonym przeznaczeniem.
Jako Zarząd chcemy z całą stanowczością podkreślić, że będziemy wszystkimi możliwymi środkami prawnymi bronić dobrego imienia oraz majątku Klubu. Będziemy się przeciwstawiać próbom wykorzystania naszego majątku, bez naszej zgody. Będziemy się przeciwstawiać próbom obniżenia majątku Klubu. Będziemy bronić swojego Konstytucyjnego prawa do własności. Będziemy dążyć do podtrzymania istnienia Klubu i jego rozwoju wbrew wszelkim przeciwnościom.
Jednocześnie chcemy podkreślić, że jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog jak również będziemy popierać wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę standardów funkcjonowania Klubu Przyszłość Włochy. Zapewniamy, że jedynym celem przyświecającym Klubowi jest wypełnianie obowiązków statutowych, jakimi są rozwój i rozbudowa infrastruktury klubowej, zapewnienie możliwie najlepszych i bezpiecznych warunków dla uprawiania sportu i przetrwanie istniejącego od 1928 r. Klubu Sportowego „Przyszłość” Włochy.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd KS Przyszłość Włochy.

Odpowiedz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Drogi użytkowniku!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLUB SPORTOWY PRZYSZŁOŚĆ WŁOCHY z siedzibą w Warszawie, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa, NIP: 5221964176. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w cel-u(ach) wskazanych powyżej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz trwałego usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie może uniemożliwiać odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.