Strzelcy

8- Najder

4- Łaski

3- Stępniewski

2- Mrozik, Piotr Bałajzy, Nowak

1- Pawlicki, Cieślak, Onkiewicz