Strzelcy

9- Najder

4- Łaski

3- Stępniewski, Piotr Bałajzy

2- Mrozik, Nowak, Kawalec

1- Pawlicki, Cieślak, Onkiewicz